1900561220

moc.liam%40mch.acaidni


1900561220

moc.liam%40mch.acaidni

DANH MỤC SẢN PHẨM

THỜI GIAN LƯU HƯƠNG : 7 tiếng - 9 tiếng. CÁCH BẢO QUẢN : nơi có nhiệt độ 20-25°C, tránh ánh nắng trực tiếp. SỐ LƯỢNG ĐẶT HẢNG TỐI THIỂU : 12 chai các màu cho 12 ngày.

Sản Phẩm Chính (0)